ARCHIU ISTÒRIC DERA VAL D’ARAN

L’Archiu Generau d’Aran (A.G. d’Aran) forma part de la xarxa d’arxius de la Generalitat de Catalunya. Les seves instal·lacions van ser inaugurades el 7 de novembre de 1998. Des de la seva creació, el Conselh Generau d’Aran té delegada la seva gestió. L’A.G. d’Aran ingressa reglamentàriament la documentació del Conselh Generau d’Aran, i a través de conveni, la d’altres institucions públiques i privades o bé la de persones físiques o jurídiques que volen cedir en dipòsit o donar-les als seus fons.

És responsabilitat de l’Arxiu mantenir-los en bones condicions de preservació i fer-los accessibles als usuaris a través dels instruments de descripció, per a què siguin un mitjà per a l’estudi i la difusió del patrimoni documental aranès. En els seus dipòsits s’hi custodia documentació del segle XIV fins al XXI. Els fons documentals són accessibles on-line a través de la opció “Arxius en línia”: buscador de fons i documents dels arxius comarcals dins de la web d’“Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya”. També s’hi pot accedir de forma presencial amb els equips informàtics de l’arxiu. L’Arxiu es troba a la Casa Señorial Çò d’Ademà, més coneguda com la Casa deth Senhor d’Arròs. L’edifici va ser construït per Francisco Ademà Subirà l’any 1820. Consta d’una sala de consulta i atenció als usuaris, quatres sales de dipòsits amb armaris compactes, prestatges de paret i planes, una sala de recepció i una sala de desinfecció.

Compartir